Park Warszewo-Podbórz

Dzielnica Północ projekt nr 71

Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Kalinową i Królowej Śniegu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Głosowanie od 1 do 21 października 2015. Głosować może każdy od 16 roku życia.

Powiadom rodzinę, sąsiadów, znajomych. Każdy głos jest na wagę złota!

Piękny park - zupełnie za darmo!

W ramach zadania konieczne jest wykonanie następujących prac:

 1. Prace ziemne
  W ramach prac ziemnych konieczne jest wykarczowanie dzikich zarośli, krzewów, usunięcie gruzu i śmieci. Dodatkowo wyrównanie terenu (w miarę możliwości zachowując ukształtowanie terenu), w szczególności pod place zabaw, boisko i skate-park.
 2. Zagospodarowanie cieku wodnego Warszowiec
  W ramach budżetu obywatelskiego wykonane zostaną niezbędne prace służące poprawie estetyki (oczyszczenie i wyłożenie kamieniami koryta) oraz zabezpieczeniu brzegów przed osuwaniem (szczególnie w pobliżu boiska i skate-parku). Planowane jest również odmulenie i zabezpieczenie zbiornika oraz wykonanie przepustów i mostków. Wymienione prace stanowić będą uzupełnienie przeprowadzonych już na początku roku 2015 czynności konserwacyjnych, wykonanych przez służby miejskie. W przypadku zaplanowania przez UM Szczecin dodatkowych prac przy Warszowcu zaleca się wykonanie ich jednocześnie z budową parku, pod warunkiem jednak, że nie spowoduje to znacznego opóźnienia finału prac.
 3. Wykonanie alejek parkowych
  Zgodnie z projektem utworzona zostanie asfaltowa ścieżka o szerokości 2 metry dookoła parku, pozostałe alejki i pas techniczny otrzymają nawierzchnię gruntową utwardzona.
 4. Boisko
  Wybudowane zostanie trzyfunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni na podbudowie z kruszywa lub/i cementu o wymiarach 26m x 14m. Dodatkowo planowane jest wykonanie instalacji jego odwodnienia.
 5. Plac zabaw
  Zgodnie z koncepcją zagospodarowania powstaną 2 place zabaw z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych.
 6. Mała architektura
  Ustawienie małej architektury: ławki, śmietniki (w tym na psie odchody), stoliki, ażurowe zadaszenia, stojaki rowerowe (w szczególności przy placu, boisku i skate-parku; w kształcie odwróconego U, ewentualnie zgodne z Floating Garden). Wymienione elementy zostaną wykonane w zakresie przewidzianym dla pierwszego etapu.
 7. Zieleń
  Nasadzenia zieleni zostaną wykonane w zakresie przewidzianym dla pierwszego etapu.

  Dodatkowe wytyczne:

 1. Nie dopuszcza się żadnych płotów, wygrodzeń itp. na terenie parku (dotyczy również cieku wodnego). Jedynym wyjątkiem jest boisko. Dodatkowo w celu uniemożliwienia parkowania samochodów należy zaplanować nasadzenia zieleni od strony ulicy Kalinowej (przylegającej do parku).
 2. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania należy pozostawić obok boiska obszar przeznaczony pod skate-park, który powstanie w drugim etapie.
 3. Wjazd na pas techniczny musi zostać zabezpieczony przed wjazdem nieupoważnionych pojazdów. Zaleca się barierę w kolorze szarym, czarnym lub ciemno zielonym o kształcie umożliwiającym przypięcie roweru.

  Pozostałe informacje:

 1. Ze względów finansowych do drugiego etapu budowy Parku Warszewo-Podbórz przeniesione zostały: skatepark, stoły do ping-ponga, siłownia tzw. pod chmurką. Również wtedy przewidziane jest uzupełnienie urządzeń na placach zabaw (uwzględniając wykorzystanie/popularność urządzeń z pierwszego etapu), elementów małej architektury i nasadzenia zieleni.

Mapa


Prace ziemne

Wykarczowanie dziko rosnących zarośli, krzewów, usunięcie gruzu i śmieci, Wyrównanie terenu (bez poziomowania, za wyjątkiem boiska, placów zabaw i terenu pod skate-park).


Tak jest

Tak będzie

Zagospodarowanie cieku wodnego Warszowiec

Oczyszczenie i regulacja cieku wodnego Warszowiec, koryto wykonane z kamieni.


Tak jest

Tak będzie

Wykonanie alejek parkowych

Wykonanie dróg/ścieżek gruntowych, w środkowej lub południowej części przewiduje się większy plac w kształcie okręgu (środek zielony – drzewa, krzewy itp.). Wśród wytyczonych dróg zakłada się utrzymanie przejścia spinającego oba brzegi Warszowca na wysokości budynku Kalinowa 30 z jednej i jezdni ulicy Królowej Śniegu z drugiej strony. Dodatkowo należy utworzyć asfaltową ścieżkę dookoła parku o łagodnych zakrętach (przeznaczenie: bieganie, jazda na rowerach itp.).


Tak jest

Tak będzie

Boisko

Budowa boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni polipropylenowej (zgodnie z wytycznymi dla Orlików) o wymiarach około 25m x 15m w północno wschodniej części działki.


Tak jest

Tak będzie

Plac zabaw

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania powstaną 2 place zabaw z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych.


Tak jest

Tak będzie

Mała architektura

Ustawienie małej architektury (dużo ławek; śmietniki – w tym na psie odchody; stoliki – pomiędzy ławkami na placu; stojaki rowerowe w szczególności przy placu i boisku – w kształcie odwróconego U, ewentualnie zgodne z Floating Garden).


Tak jest

Tak będzie

Zieleń

Nasadzenia zieleni zostaną wykonane w zakresie przewidzianym dla pierwszego etapu.


Tak jest

Tak będzie

Jak głosować?